ANUL UNIVERSITAR 2015-2016 – semestrul I.

Îndrumători: răzvan Oprița, maja Bâldea

un pic de text despre : procesul creativ :

………………………………………………………………………………………………………………….

note S1, faza 12.01.2016: note finale_AN II_2015_2016 – GRUPA D-1

…………………………………………………………………………………………………………………

Marți va avea loc (printre altele) susținerea celor mai bune proiecte din fiecare grupă. Pentru grupa D, proiectul cel mai bun nominalizat de asistenți este cel al grupei alcătuite de Cristina Ștefan-Gal și Mario Suharu!

În tabelul de mai jos am extras notele pentru cei aflați în situație de a reface. Sunt specificate ponderile în care se calculează procentual mediile pentru fiecare temă în parte, și felul în care se compune media finală.

 

refaceri grupa D

 

Pentru temele T2 și T3 nu este obligatorie obținerea unei note de promovare pentru a se încheia media finală a activității. Toți cei care au promovat T4 dar au note sub 5 la T2 și/sau T3 pot reface pentru mărirea mediei pe semestru temele anterioare, conform regulamentului de refacere.

Pentru tema T4 obținerea unei note de minim 5 la soluția proiectului și obținerea unei medii de minim 5 pentru toate elementele din predarea finală sunt obligatorii. Conform notării pentru T4 – Tudosie și Neculaie pot reface doar macheta pentru o medie de promovare (având 5 la soluție), iar Vlaic trebuie să corecteze inclusiv soluția pentru promovare (în condițiile regulamentului de refacere). @ Neculaie – chiar dacă se mărește nota pentru T4, în situația actuală  T2+T3+T4 nu se promovează, deci vezi ce se poate mări/preda și în ce condiții.

Pentru tema T2 – în calculul mediei finale se va lua nota pe proces și nu pe materialul predat (@ Varga Betina, proiectul e promovat cu 6). În acest sens, reafișăm notele pentru tema T2 și T3.

NOTE An 2 grupa D t2 3

Notele finale pentru T4 și mediile activității vor fi anunțate marți.

…………………………………………………………………………………….

orele de proiectare de marti (15.12.2015) le vom tine in data de luni (14.12.2015), de la orele 16:00. Ne vom intalni in holul de la etajul 5 si ne vom organiza fie in a gasi un atelier mai liber la etajele 4/5, fie vom urca in sala 600 de la etajul 6 care conform orarului este libera in acel interval.

………………………………………………………………………..

Și o recapitulare a pieselor obligatorii pentru corectura de vineri:

 • plan de situaţie, scara 1:200
 • planul de ansamblu al parterului, cu indicarea locurilor comune şi a folosirii lor propuse, scara 1:100
 • 2 secţiuni caracteristice de ansamblu (obligatoriu prin scara acolo unde ea există), scara 1:100
 • 2 faţade (obligatoriu una este cea a accesului) , scara 1:100
 • planurile tuturor nivelurilor pentru fiecare casă şi curtea ei, cu indicarea mobilării propuse pentru diferitele locuri/ camere şi a felului în care este folosită curtea, scara 1:100
 • materiale de prezentare a conceptului: studii fotografice în machetă, schițe de mână, colaje, încercând surprinderea integrării în vecinătate şi a atmosferei (recomandat 2-4);
 • ideile principale ale textului argumentativ (concluziile privind analiza contextului, strategia, conceptul, materializarea obiectivelor prin proiect etc.)

…………….    +++    ………………

cu un mic delay, notele la corectura intermediară + prezentarea

corectura intermed T4_S1 2015-2016

casa si raportarea la sit

……………………………………………………………………………………………

Lipsa unor cursuri suport în legătură cu casa și proiectarea acesteia ne face să sugerăm următoarea lectură::: tiparele lui Christopher Alexander din A Pattern Language::: Considerăm minimă lecturarea următoarelor tipare, dar orientările personale pot fi suplimentate de tipare adiționale.

75 – familia; 76 – casa pentru o singura familie; 77 – casă pentru un cuplu; 78 – casă pentru o singură persoană; 79 – propria ta casă. (pag. 376-396).

104 – repararea sitului; 105 – zone exterioare orientate către sud; 106 – spațiu exterior pozitiv; 107 – aripi de lumină; 108 – construcții conectate; 109 – casă lungă și îngustă (pag. 506-538)

110 – intrarea principală; 111 – grădina parțial ascunsă; 112 – tranziția de intrare; 113 – conexiunea cu mașina; 114 – ierarhia spațiului deschis; 115 – curți care trăiesc; 116 – cascade de acoperișuri; 117 – acoperiș care protejează; 118 – grădina de pe acoperiș (pag. 540-578)

127 – gradientul de intimitate; 128 – lumina soarelui în interior; 129; 130; 131; 132; 134; 135 – tapiserii de lumină și întuneric (p. 610-646)

……………………………………………………………………………………..

4:12:2015 – corectură și susținere intermediară la panou

pentru vineri updatați toate materialele, inclusiv studiul documentar (studiu exemple relevante) cerut anterior.

Cât despre materialele indicate în tabelul de desfășurare a acestui exercițiu, țineți cont că materialele cerute sunt obligatorii. Acest caracter obligatoriu nu înseamnă sub nici o formă că nu trebuie să le suplimentați prin orice alte materiale care pot ajuta în înțelegerea soluției. Corectura la panou este o fază care se notează în parcursul proiectului.

………………………………………………………………………………………………

pentru vineri:

 • finalizare machetă comună
 • machete de soluții funcționale scara 1:100 care să includă strategia de gestionare a întregului sit. Propunem ca fiecare grupa sa folosească o hartie cu desenul sitului scara 1:100 (decupată pe conturul sitului) un suport al implantului grupei. Aceasta se va suprapune pe macheta comună și va avea datele legate de organizarea grupei de 2 case pe sit (accese auto/pieton, zone de spatii comune altele decat terase (presupunand ca terasele sunt relativ gestionate prin macheta individuala)), alte elemente ce tin de scenariul de locuit al fiecaruia și de preocupări (plantații, grădini, platforem de pescuit, etc)). Strategia de insertie pe sit este rezultatul unui demers logic ce ține cont de concluziile analizei (zone valoroase de vedere, direcții de însorire logice în raport cu casa, căi de acces logice în raport cu ocuparea sitului, etc.). Nu uitați faptul că la finalul prezentării concluziilor în ora de vineri ați pregătit fiecare un set de concluzii personale legate de analiza realizată pe sit.
 • 2 pagini A3 care să conțină un studiu de documentare care să fie relevant pentru direcția în care vedeți că se va dezvolta soluția individuală a locuinței.

……………………………………………………………………………………

și  ::planul suport pentru macheta::

am suprapus o imagine fotografica sub planul topo pentru indicarea caselor invecinate și am marcat casa în construcție prin poziționarea colțului de nord-vest a acesteia pe plan. Limita desenului este de 100x80cm.

………………………………………………………………………………………………. Program T4

pentru marți:

 • începerea machetei unice scara 1:100 – pe grupele stabilite de comun acord în atelierul de vineri
 • definirea scenariului de locuire și al profilului locuitorilor (tema lasă liber pentru interpretare tipurile de funcțiuni și spații care vor alcătui casa fiecăruia; astfel stabilirea acestor date ca o primă etapă de lucru este esențială)
 • intenții de așezare – negocierea așezării între cei 2 vecini – scara 1:200.
 • machetă individuală scara 1:200 (pentru planurile 1:200 sunt uploadate planurile topo la scări diferite)

…………………………………………………………………………………………..

prezentările de vineri:

criterii de analiza urbana

principii de generare a unei comunități

…………………………………………………………………………………………..

Topografia unui teritoriu poate fi definită ca un sistem complex de suprapuneri de date si sisteme. Cele trei categorii principale de sisteme de studiu sunt:

– GEOGRAFIE/PEISAJ – insemnând peisajul natural la scară macro, geografică

– MEDIU CONSTRUIT – elementele create de intervenția omului, elemente cu generare artificială suprapuse peste datele naturale ale terenului

– SOCIAL/ECONOMIC – contextul definit de relațiile umane, contextul mare social și cel al relațiilor de comunicare și schimb

data-visualisation-2f6ntfl

am colectat date. avem cifrele. cum le reprezentăm? un exemplu de infografice ce aplică diferite criterii de analiză (în funcție de teritoriu, de timp, de categoriile de mâncare), date calculate procentual și metode de reprezentare:

http://www.flickr.com/photos/laurenmanning/sets/72157626586750924/with/5659584254/

analiză și exprimarea grafică a datelor pe sisteme topografice: http://www.radicalcartography.net/

sisteme topografice complexe: noduri, rețele, tipare de zgomote sau de mirosuri: http://socks-studio.com/2012/03/15/emma-mcnallys-fields-charts-soundings-cartographies/

emma-mcnally-04

………………………………………………………………………………………….

Atelierul de marți 17.11.2015 al grupei D se va derula exclusiv pe sit.

Luați cu voi instrumente indicate în postarea T4_S1, dar și sticle cu lichide (apă, suc) și snacks – adică înarmați-vă cu rezerve pentru a petrece minim 3 ore pe sit. Verificați prognoza meteo și îmbrăcați-vă adecvat!

…………………………………………………………………………

Între timp, un pic de citit: Care este înțelesul conceptului în arhitectură.

………………………………………………………………………….

note predare T3_S1

Recomandare pentru proiectele nepromovate :: este util să refaceți în momentul imediat următor proiectele pentru a corecta în formă proaspătă casa. Toate proiectele nepromovate refac soluția predată cu excepția lui Udroiu care reface versiunea de dinainte de predare a proiectului.


in urma corecturii de marți, trebuie updatate toate datele legate de soluția voastră: MACHETĂ + PIESE DESENATE

pentru că vineri este ultima corectură înainte de predare, trebuie să formulați deja și intenții legate de paginare – adică scheme pe format redus (A3 sau A4) cu piese reduse si ele la scara paginii, în care să încercați să organizați materialul. Exemple de planșe și paginare se găsesc în bibliografia indicată dar și în pagina grupei D (scroll mai jos pe pagină).

Acceptăm 2 planșe pe formatul temei, și nu una singură așa cum este stipulat prin temă, deoarece materialul tinde să fie mai amplu și să acopere mai mult decât o singură pagină!!!

Material obligatoriu pentru corectura de :: vineri ::

 • Machetă updatată în baza corecturii
 • scheme de paginare
 • piese desenate obligatorii:

– plan de situaţie (scara 1: 200) (cuprinde o porțiune semnificativă din spațiul încojurător existent)
– plan parter mobilat cu amenajarea accesului si a relației cu strada (scara 1:100)
– planurile mobilate ale tuturor nivelurilor, (scara 1:100)
– minim 2 secţiuni dintre care obligatoriu una dintre ele conține scara, (scara 1:100)

– fatadele est și nord, scara (1:100)
– o perspectivă exterioară, de la nivelul ochiului dinspre acces

-orice altă piesă considerată necesară pentru explicitarea soluției
– text descriptiv, maxim 300 de cuvinte.


Material obligatoriu pentru corectura de :: marți ::

 • elementele cerute anterior :: definirea unui scenariu de dispunere a zonelor funcționale și traducerea lui într-o machetă de studiu volumetrică cu marcarea relațiilor spațiale între diferitele zone și cu definirea anvelopei la nivel de studiu.
 • sugestii de materialitate (studiu documentare diverse sisteme de anvelopare, în relație cu direcția pesronală de dezvoltare)
 • sugestii de atmosferă și spațialitate (atmosferă, perspective)

Conceptul volumetric are la bază relațiile funcționale și scenariul de alăturare al acestora (definit prin traseul care se formează de la acces până în zonele ultim accesibile ale casei). Anvelopa este dezvoltată în relație cu această schemă, dar intervine într-un moment ulterior procesului de organizare funcțională.

Câteva idei despre machete de studiu pornind de la scenariu // locuri // zone funcționale majore – a căror poziție e generată de condițiile de sit și de scenariul de mișcare interioară.

Materiale obligatorii pentru corectura de vineri, 30.10.2015:

 1. materializarea amprentei sitului în atelierul grupei D și în atelierul alăturat
 2. finalizarea concluziilor analizei
 3. macheta individuala a sitului si a vecinatatilor fizice imediate (calcane). Recomandam în atelier un suport A3 de lucru pentru machetă
 4. definirea unui scenariu de folosință și ocupare din care decurge punctul 5.
 5. machetă de studiu volumetrică cu marcarea relațiilor spațiale între diferitele zone și cu definirea anvelopei la nivel de studiu

conceptul de „material obligatoriu” pentru corectură presupune că acest material nu poate lipsi în a se putea realiza corectura. Față de materialele obligatorii puteți aduce materiale adiționale de orice fel care susțin soluția.


Temă de casă pentru marți, 27.10.2015:

 1. DOCUMENTARE tipologii de micro-locuințe urbane
 2. VIZITA ȘI STUDIUL SITULUI
  1. Repere pentru studiul sitului și al vecinătăților imediate:

Se vor studia parcela propriu-zisă şi vecinăţile sale directe  (clădirile si parcelele alipite de laturile acesteia, frontul din care face parte precum și vecinii de vizavi). Se va deconstrui situl, căutandu-se toate  elementele şi atributele ce îl compun.

Direcţii de studiu recomandate:

 • STUDIUL GEOMETRIEI BI ŞI TRIDIMENSIONALE  (DIMENSIUNI, DEFINIŢII DATE DE LIMITE FIZICE ŞI LIMITE TEORETICE CE ŢIN DE REGULAMENTE -JURIDICE, URBANISTICE)
 • STUDIUL  DE SCARĂ AL LOCULUI FOLOSIND CA ETALON SCARA UMANĂ
 • STUDIUL  ISTORICULUI PARCELEI (Cum s-a nascut, a fost sau nu vreodata construită, utilizări de-a lungul timpului)
 • STUDIUL ÎNCHIDERILOR ŞI DESCHIDERILOR  FIZICE ŞI PERCEPTIVE ALE SITULUI
 • STUDIUL VECINĂTĂŢILOR DIRECTE (CONSTRUIT/NECONSTRUIT, VERDE/SOLID, PUBLIC/PRIVAT, CU SUBSOL/FĂRĂ SUBSOL, FUNCTIUNI, ACTIVITĂŢI)
 • STUDIUL ÎNSORIRII PARCELEI ŞI AL VECINĂTĂŢILOR
 • STUDIUL PERCEPTIV  AL  LOCULUI (MATERIALITATE, LUMINĂ, MIROS, CULOARE, ZGOMOT, TACTIL, ATMOSFERĂ)

analiza vizuală: Percepția spațiului în funcție de simțuri. Primul nivel de cunoaștere al mediului ambiant este cel furnizat prin stimulii vizuali – practic cel mai facil și direct mod de percepție care generează o experiență estetică prin spațiu și timp. Un sistem urban se relevă într-o stare stabilă sau în schimbare. Din studiul la fața locului se percep imagini ale spațiului urban în relație cu imaginea publică a locului (Kevin Lynch). În primul rând percepi clădirile și spațiile libere, și abia apoi evenimentele, etc.

analiza culorilor: Culoarea este un reper vizual puternic și care poate avea influențe psihologice asupra privitorilor. Orice imagine digitală poate fi descompusă într-o paletă alcătuită dintr-un set finit de culori constituente. O anumită zonă poate fi descrisă cromatic printr-un set de culori (cu posibile  variații în funcție de anotimpuri). www.colourlovers.com

analiză sunet / miros: Sunete și mirosurile influențează experiența urbană în mod pozitiv sau negativ.  Ambele se pot studia pe hărți care indică aria de evoluție a sunetelor și mirosurilor ca rezultate ale unor acțiuni. Ambele pot fi studiate ca evenimente cu acțiune dinamică în timp, pe grafice.

 • STUDIUL PERCEPŢIEI PUBLICE A LOCULUI ( CUM ESTE PARCELA PERCEPUTĂ: TEREN VIRAN, PARCARE, LOC  DE JOACĂ, percepţie pozitivă sau negativă, spaţiu public sau privat )
 • STUDIUL  MICRO AL PARCELEI ŞI VECINĂTĂŢILOR (MICROCOSMOSUL  LOCULUI STUDIAT, COLECŢII ALE DETALIILOR, FIINŢELOR ŞI OBIECTELOR CE POPULEAZĂ LUMEA DE SCARĂ MICĂ A LOCULUI, IMAGINI ALE LUCRURILOR NEVĂZUTE IMEDIAT, ALE  LUCRURILOR „FĂRĂ ÎNSEMNĂTATE”)

Mâine, VINERI, 23.10.2015 – la cererea venită din partea voastră – PROIECTAREA începe de la ora 14:00.

Discutăm mâine dacă asta va fi ora permanentă sau nu a orelor de vineri.


Sursă documentară pentru utilizarea materialității, a texturii și a diferitelor elemente arhitecturale în obiecte construite:

007

materialitate

beton

diafan și translucid

tratamente texturate

negru / întuneric

cărămidă


Cerințe obligatorii pentru atelierul din 20.10.2015:

 • definirea CLARĂ a activității  pentru care se concepe spațiul. Din tipul și specificul activității decurge în mod cerent spațiul interior. Nu se mai admite stabilirea activității în cadrul discuțiilor de atelier, aceasta trebuind să fie definită cu claritate deja.
 • desen în plan, inclusiv traseu de parcurgere/scenariu de activitate
 • secțiuni cu includerea siluetelor umane pentru marcarea scării umane. Nu există un număr obligatoriu, ele decurg din carcaterul spațiului
 • perspective interioare din unghiuri multiple

Materiale adiționale:

 • posibile imagini de referință pentru texturi și materialitate
 • elemente adiționale: text, perspective, bandă desenată, colaj pe fotografie, etc
 • machete – pentru întregul spațiu sau pentru părți din el

Piesele desenate să fie prezentate pe formatul A3, conform cerințelor de predare.

Materiale pentru lucrul la atelier: În cadrul atelierului de marți, pe lângă discuțiile directe pe propuneri vom realiza și exerciții în cadrul atelierului. Pentru aceasta vă rugăm să aduceți: 4 foi A3 fiecare, creioane și instrumente de desen.

Concluziile atelierului de vineri: ACTIVITATEA definește felul în care spațiul este utilizat, deci fluxurile și folosința spațiului – SPAȚIUL INTERIOR își extrage FORMA și SEMNIFICAȚIA din aceste date. Spațiul definit trebuie să aibe relevanță în raport cu activitatea aleasă de voi.


Prezentare SPATIU/LOC: SPAȚIU LOC


Cerințe pentru atelierul din 16.10.2015:

 • definirea CLARĂ a activității  pentru care se concepe spațiul
 • desen plan, inclusiv traseu de parcurgere/scenariu de activitate
 • secțiuni cu includerea siluetelor umane pentru marcarea scării umane. Nu există un număr obligatoriu, ele decurg din carcaterul spațiului
 • posibile imagini de referință pentru texturi și materialitate
 • elemente adiționale: text, perspective, bandă desenată, colaj pe fotografie, etc

Piesele încep să fie prezentate pe formatul A3, conform cerințelor de predare.

Studiu documentare dimensiuni spații raportate la corpul uman:


când există dubii cu privire la materialele de predare și la cerințele de temă :: consultați tema! ::


prezentare DIAGRAME DE ARHITECTURA:

architecture diagrams 2


in atentia grupei D :: propunere de reprogramare a orelor de proiectare de marti pentru data de miercuri

am trimis pe mailurile voastre personale o propunere de schimbare temporară a orelor de marți (de la 16:00) pe miercuri (de la 15:00)

Update :: datorita faptului ca nu am primit obiectii pentru propunerea de reprogramare a orei de astazi (6.10.2015) ne vedem miercuri (7.10.2015) de la ora 15:00 la 19:00, în sala 501D (sala de atelier a grupei D). 
Va multumim pentru intelegere.

cerințe tema S1_T1, explicitare:

analiza unui exemplu de arhitectură propusă prin temă va cuprinde 2 tipuri de informație:

A. Piesele efective ale proiectului (extrase prin activitatea de documentare):

 • date de identificare ale proiectului, informațiile obiective: nume proiect, nume arhitect/firmă, locația proiectului, anul de proiectare/execuție, suprafața construită, constul de execuție
 • piese tehnice ale proiectului: plan de situație/încadrare, planuri (în mod ideal planuri care conțin mobilarea), secțiuni, fațade, axonometrii desenate, detalii
 • piese adiționale care explicitează proiectul: fotografii, randări, schițe de concept ale arhitecților, machete + text descriptiv al proiectului

B. Elemente de analiză personală (extrase prin interpretarea personală a datelor): o viziune de la macro la micro asupra exemplului ales:

 • integrarea obiectului în contextul fizic (obiectiv): relația cu situl, cu limitele fizice ale terenului, cu peisajul, cu vederile, cu orinetarea față de punctele cardinale, eventuala folosire a unor caracteristici locala tradiționale (volumetrice, formale sau de materialitate sau textură)
 • relația cu contextul subiectiv – locuitorii: toate casele alese pentru studiu sunt case unice, construite pentru un anumit profil al locuitorilor, pentru un număr anume de persoane, cu diferite interese/caractere/ocupații care uneori sunt explicate în textul de prezentare și alteori pot fi ghicite/deduse din mobilare și din distribuția camerelor.
 • explicarea locuinței: 
  • casa percepută din exterior, vedrei în secvența de apropiere, orientare și eventuala scenografie a accesului în raport cu casa (și mai departe, odată pătruns în interior)
  • volumetrie, metode de operare cu volumul, axe de compoziție, rapoarte și proporții, relația plin-gol, cer-pământ
  • structură, închideri, delimitare spațială, materialitate, texturi, detalii
  • spații interioare: scheme funcționale (raportarea spațiilor de zi față de cele de noapte), scheme și direcții de fluxuri de mișcare în interior (și în relație cu schemele funcționale), orientarera individuală a camerelor sau a spațiilor principale, relația camere individuale și vederi, relația cu lumina + parcursul luminii în timpul zilei prin casă, ecosistemul casei (principii ecologice intenționate), caracteristicile spațiilor interioare (dimensiuni, proporții, tipuri de goluri și relații cu exteriorul, materialitate și texturi etc.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SEMESTRUL 2

TEMA 01

 1. Stanciu Alexandra + Tintosan Oana
 2. Stoia Andreea + Spiroiu Adelina
 3. Vintila Raoul + Tiplic Andrei
 4. Vilcea Denisa + Visan Luana
  –––––––––––––––––––––––––in fata mag BEGA la ora 13.30
 1. Vasilcin Rafael + Zubcu Mihai
 2. Tomoi Alexandru+ Sime Traian
 3. Tamas Vlad + Putan Mircea
 4. Stanila Laurentiu + Ungureanu Matei
  –––––––––––––––––––––––in fata mag BEGA la ora 14.30
 1. Seimeanu Cristiana + Muru Dori-Ana
 2. Stan Alexandra + Stan Ioana
 3. Todoran Anda + Vitan Alexandra
  –––––––––––––––––––––––––piata HUNEDOARA 15.45

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SEMESTRUL 1

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

NOTARE PROIECT LUNG
AM APRECIAT:-proiectele care au plecat de la un concept inspirat de situl studiat si care au reusit sa-l duca pana la capat in ciuda complexitatii. Nu am cautat proiecte perfecte ci, mai degraba proiecte coerente care au evoluat pas cu pas si au rezolvat cerintele de tema in spiritul ideii initiale.
AU EXISTAT:
-proiecte care au urmat un demers coerent si au rezultate finale foarte bune
– proiecte pornite foarte bine si care nu au fost finalizate
– proiecte pornite greu dar care au evoluat bine
– proiecte care nu au reusit sa rezolve nici o directie din cele cerute de tema dar care ar putea evolua cu o implicare pe masura.

PROIECTE CAZUTE – PROBLEME MAJORE:
TIPLIC – proiectul nu tine cont de datele sitului. Volumetria nu a rezultat din rezolvarea acestor probleme si din specularea punctelor tari. Fatadele nu sunt inca studiate:relatia cu exteriorul, compozitie, etc..Lipseste conlucrarea cu vecinul. Orientarea fata de punctele cardinale in ceea ce priveste lumina naturala.
TINTOSAN – spatiile sunt mult subdimensionate (vezi legea locuintei sau neufert) . Proiectul pierde suprafete in spatiile neutilizate (circulatii, etc.).Spatiile nu sunt mobilate. Relatie slaba cu exteriorul.
ZUBCU – Proiectul nu tine cont de datele sitului (vederi, puncte cardinale, etc.).Volumetria este intamplatoare, nu este rezultata in urma unui demers care sa tina cont de sit (deschideri, goluri, relatii). Proiectul nu a evoluat in mod normal – (raman probleme de rezolvat).
VALCEA. – Proiectul este neterminat. Sunt probleme legate de sectiunea spatiului, fatade, mobilare, functionare. Proiect posibil.

–––––––––––
PENTRU CORECTURA DE VINERI 5.12 VA RUGAM SA COMPLETATI PIESELE ANTERIOARE CU :
1.MACHETA (AXONOMETRIE, VOLUMETRIE)
2.PLANURI SCARA 1:100 (PLAN PARTER CU IMPREJURIMILE-ACCES, TERASE, ETC.)
3.PERSPECTIVE, SCHITE DETALII CU DOUA LOCURI SPECIALE ALE PROPUNERII.
––––––––––––––––––––––––––
PENTRU SAPTAMANA 24.11-29.11 pentru CORECTURA SUNT NECESARE URMATOARELE PIESE:
1.PLAN DE SITUATIE PE PLANUL DETALIAT AL GRUPEI CU POZITIONAREA CORECTA A VECINILOR
2.REPERELE IMPORTANTE DE PE SIT LA CARE LOCUINTA VOASTRA SE RAPORTEAZA
3.SCHEMA FUNCTIONALA A LOCUINTEI IN RELATIE CU REPERELE SI CU FUNCTIONALITATEA INTERIOARA
4.SCHITE SI IDEI DE CONCEPT/ABORDARE
5.PERSPECTIVE INTERIOARE SI EXTERIOARE CU LOCURILE SPECIALE ALE LOCUINTEI

MULT SPOR!

––––––––––––
ANALIZA DE SIT A GRUPEI D – gr D

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

REFERINTE – in urma sedintei de atelier din 21.10.14

http://www.archdaily.com/7484/house-n-sou-fujimoto/

http://www.archdaily.com/893/tolo-house-alvaro-leite-siza/

2

kaihei

3

1

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SEDINTA ATELIER 21.10.14   ORA 16.00

+ spatiul de zi va fi corelat cu cel de noapte, pentru a realiza o locuire personala. In cadrul spatiului de zi va rugam sa acordati atentie legaturii dintre interior si exterior, gradientului semi-public – privat, materialitatii, modului de exprimare a spatiului, felului in care definitia spatiala, lumina, materialele creeaza locuri.

+ spatiul de zi va fi astfel realizat incat sa gazduiasca doua activitati. Aceste activitati vor defini locuri in cadrul spatiului interior, locuri ce pot fi accentuate cu ajutorul luminii, texturilor, materialelor, vederilor spre exterior.

+ esential in dezvoltarea unui proiect este studiul asupra unor exemple existente relevante pentru fiecare solutie in parte.

+ exemple de grafica

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SEDINTA ATELIER 17.10.14   ORA 14.00

+ studiul realizat din Neufert pentru spatiile de noapte va fi completat

+ locul de relaxare va fi dezvoltat in continuare. In acest sens va incurajam sa faceti un studiu personalizat asupra unor teme, concepte, materiale asemanatoare

+ va rugam sa extrageti din exemplele studiate zonele de zi, sa vedeti modul in care sunt compuse, relatia dintre aceste spatii si zonele de noapte, legatura dintre interior si exterior, materialitate, modul de exprimare a spatiului. Exemplele studiate pot fi completate cu alte exemple relevante pentru solutia voastra.

+ grafica are un rol foarte important in prezentarea conceptului si a solutiei. Din aceasta cauza va rugam sa completati caietul A3 cu exemple de grafica ce pot fi aplicate si in cazul proiectului vostru, pentru a scoate mai mult in evidenta conceptul si poetica spatiului interior.

Aveti mai jos cateva exemple de planse de concurs, in care grafica are un rol esential in intelegerea conceptului.

http://iva.velux.com/about_the_award/previous_awards/award_2010/projects_2010

http://vcacontent.velux.com/ivashowcase2012/Search.aspx?s=win

355f8f32-6dea-4786-a1b1-84809e03a61c_thumb (1)

1

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Every building must have its own soul – Louis Kahn

Avem nevoie de un spatiu al nostru nu numai din punct de vedere fizic, ci si din punct de vedere psihologic, un spatiu care sa devina un refugiu, in care te poti deconecta complet de la activitatile zilnice. Acest exercitiu este unul ce va da o libertate maxima de exprimare astfel incat sa realizati un loc care sa va reflecte personalitatea. Nu doar imaginea arhitecturala este importanta, ci si sentimentul pe care spatiul interior il transmite. Încurajam realizarea unui spatiu care sa spuna o poveste si care, asa cum spunea Kahn, sa aiba propriul sau suflet.

1627

SEDINTA ATELIER 14.10.14   ORA 16.00

In realizarea locului de relaxare va rugam sa acordati atentie:

– pozitionarii fata de punctele cardinale

– felului in care lumina intra in spatiu (lumina directa, indirecta, filtrata)

– modului in care locul se transforma in functie de ora

– pozitionarii locului de dormit in raport cu limitele spatiului interior

– tipurilor de relatii dorite dinspre interior spre exterior

–  vizibilitatii catre exterior din picioare, asezat pe pat sau culcat

–  materialelor folosite, compatibilitatea acestora, precum si ambiantei pe care acestea o creeaza

+ va rugam sa completati caietul de studiu cu copii din Neufert si cu exemplele studiate in etapa anterioara si sa evidentiati diferitele tipuri de rezolvare a locului de dormit

+ in functie de discutiile de la corectura se incurajeaza realizare unui studiu pe teme asemanatoare care sa va ajute in dezvoltare proiectului (ex. arhitectura in care se lucreaza cu lumina colorata si impactul pe care o are aceasta; moduri de filtrare a  luminii etc.)

+ la fel ca si spatiul pe care il realizati, prezentarea proiectului poate fi una personala, realizata in tehnica ce scoate cel mai bine in evidenta conceptul (macheta, schite, benzi desenate)

REFERINTE – in urma sedintei de atelier din 10.10.14

http://blog.archpaper.com/wordpress/archives/47494#more-47494

http://www.parametricdesign.net/?p=720

http://www.dezeen.com/2013/06/04/serpentine-gallery-pavilion-2013-by-sou-fujimoto/

http://www.arhitectmedia.ro/final-wooden-house-sou-fujimoto-japonia/

MODALITATI DE PREZENTARE

1

2 5 4 3 6 8 9

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CALIFICATIVE STUDIU 01

1.STAN / VITAN – FB
informatiile sunt bine structurate, surprind detalii ale locuintei
grafica adecvata proiectului ales si prezentarii
concluziile pertinente

2.STANILA / UNGUREANU – S/B
informatiile sunt doar partiale, lipsesc date despre acoperis, desfasurate ale fatadelor, etc.
grafica in mare urmareste solutia. Imaginile nu sunt studiate, axonometria ne explicata.
Concluzii partiale

3.TODORAN / TOMOI – FB
informatii bune si consistente cu multe detalii
grafica buna
concluzii clare si la obiect

4.STAN / SPIROIU FB
informatie care urmareste bine aspectele importante ale cladirii
grafica corespunzatoare proiectului ales
concluzii pertinente

5.MURU / SEIMEANU B-
informatia surprinde partial aspectele casei, pe alocuri bine facuta dar lipsesc detalieri
grafica superficiala si simplista uneori
concluzii partiale

6.VISAN / VALCEA B-
informatiile sunt bine structurate, lipsesc cateva date
grafica doar partial corespunzatoare, lipsesc detalii si scheme pe sectiuni, relatiii cu fatada, goluri, etc.
concluzii coerente dar puteau fi mai consistente

7.TIPLC / ZUPCU S/B
informatie insuficienta si uneori confuza, unele aspecte studiate bine , altele superficial
grafica in general corespunzatoare dar poate fi imbunatatita
concluzii partiale

8.STANCIU / VASILCIN B
informatie partiala
grafica slaba
concluzii corecte dar insuficiente

9.STOIA / TINTOSAN B+
informatie consistenta dar in cea mai mare parte luata din exemplu, mai putine date personale
grafica buna
concluzii partiale

10.VINTILA / UTAN S/B
informatie buna dar cu unele mici lipsuri
grafica buna dar necesita imbunatatiri, piese partiale
concluzii care nu acopera toate aspectele importante

11.TAMAS / SIME B+
– informatii corecte dar care puteau fi mai detaliate
grafica corespunzatoare dar trebuie imbunatatita
concluzii bune dar partiale

MATERIALE SEDINTA ATELIER 10.10.14 ORA 13.00

1. va rugm sa reluati materialele studiilor facute pentru primul exercitiu si sa studiati detaliat zonele de noapte in solutiile pe care le-ati prezentat individual.
2. fiecare student va completa caietul de studiu cu copii din Neufert legate de tema a doua, spatii de noapte si orice altceva ce se considera necesar pentru acest exercitiu
3. pentru sedinta de atelier aveti nevoie de diverse materiale de lucru pentru desen si machetare.
4. va rugam sa extrageti din bibliografie exemple/fragmente de text relevante pentru tema, pe care sa le studiati si sa le reinterpretati pentru solutia personala (Blaga, Noica – specificul spatiului romanesc, Bachelard al locuintei, – spatiul oniric / latura fenomenologica a locuirii, Madanipour – spatiul privat/public, relatii, grade de apropiere, etc., orice alta sursa relevanta)

mult spor!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUPORT-INSPIRATIE

Kitchen actions diagrams
http://socks-studio.com/2011/11/03/kitchen-actions-diagrams/

James Corner and Alex S. Maclean: Taking Measures Across The American Landscape (1996)
http://socks-studio.com/2011/08/27/james-corner-and-alex-s-maclean-taking-measures-across-the-american-landscape-1996/

Taking Measures Across the American Landscape” by James Corner and Alex McLean
http://socks-studio.com/2012/10/29/taking-measures-across-the-american-landscape-by-james-corner-and-alex-mclean/

Stan Allen: Diagrams of Field Conditions, 1996
http://socks-studio.com/2011/08/27/stan-allen-diagrams-of-field-conditions-1996/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Fiecare studiu prezentat trebie sa contina datele de identificare a proiectului studiat (nume, locatie, arhitect, suprafata, etc.) precum si datele de identificare a le studentilor.
Proiectul ales trebuie sa se afle intr-un cadru natural si sa stabileasca o relatie aparte cu elementele naturale ale acestuia. Tocmai aceste relatii si reguli de compozitie si orientare sunt cele care ne intereseaza in acest exercitiu. Fiecare element studiat din aceasta relatie dintre casa si mediu trebuie sa fie insotit de concluzii personale.
Fiecare proiect studiat va avea un logo – imagine conceptuala simplificata a imaginii sale esentializate.

– imaginea – înțeleasă ca reprezentare, vizualizare și conceptualizare a locuinței

– relația locuință și sit – relația dintre obiectul arhitectural și context (detașată, integrată)

– materialitate și suprafață – materialele folosite , intentiile arhitectului legate de folosirea lor specifica
– planimetrie, program, funcțiune – modul in care se desfasoara activitatile interne si modul in care sunt create locuri specifice

– structură / secțiune/ elevație – relatiile spatiale pe inaltime, modul in care proiectul foloseste modul propriu al structurii de rezistenta in crearea spatiului,

– lumină-trecerea timpului – studiu activitati in relatie cu lumina si trecerea timpului

– detalii specifice –

…………………………………………………………………………………………………..
ANUL UNIVERSITAR 2014-2015 – semestrul I.

Îndrumători: arh. Oana RUPACICI, arh. Claudiu TOMA

T1_S1 :: EXERCIŢIU DE ANALIZĂ A UNUI EXEMPLU DE ARHITECTURĂ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mâîne, marţi, de la ora 15.30, la grupa D vom face corectură cu cei care vor/trebuie să refacă tema s2_4!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LUNI FACEM ATELIER DE LA 16!

Grupa D nu va face atelier vineri, 17.05!

Vom recupera orele, luni! Vom anunța ora în zilele care urmează – va fi de după-masă, oricum!

_________________________________________________________________________________

Ultima sută de metri!!! Vineri facem corectură doar pe strategii și metode de reprezentare + planșe!

În urma exercițiului propus de prof. Andreescu marți, vă încurajăm să includeți să textul în piesele de corectură pentru planșă!

Vineri am vrea sa vedem următoarele:
1. inventar de piese propuse pentru planșe: ce tip de piesă, cât de mare, ce vreți să ilustrați prin fiecare piesă în parte
2. strategie de reprezentare macro: ce vreți să transmiteți prin tehnica de reprezentare și cum funcționează aceasta împreună cu conceptul/imaginea/atmosfera casei + propuneri de paginare în raport cu tehnica propusă + strategie de citire a planșei și de conexiune logică între piese (pct. 1)
3. strategie de reprezentare micro: cum alegeți să reprezentați fiecare piesă și cum se integrează strategia micro în cea macro; ce transmite fiecare microstrategie de reprezentare în raport cu tipul piesei (diagrame, perspective, referințe, planuri, etc.)
4. Paleta de culori aleasă, tipul de hârtie ales, instrumentele de lucru (computer, acuarelă, creion, tuș, etc.)

REFERINȚE:
rezultate concurs pentru studenți cu tema LOCUIRE:http: //www.collagelab.org/results/live/
KROB 2012 rezultatehttp://archinect.com/news/gallery/61529258/0/krob-2012-winners-announced
Drawing Architecture – a converstion with Perry Kulper: http://archinect.com/news/article/54767042/drawing-architecture-conversation-with-perry-kulper
drawings @ MoMA: http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3ADE%3AI%3A3|G%3AHI%3AE%3A1&page_number=1&template_id=6&sort_order=2
planșele de la europan11 Austria: http://europan.at/Europan11/www.europan.at/E11/index3bec.html?idcat=59
the sketches behind the world”s most magnificent buildings: http://www.theatlantic.com/health/archive/2011/08/the-sketches-behind-the-worlds-most-magnificent-buildings/244002/#.TlauNWXI-bQ.twitter

+
exemple de reprezentare tehnică: https://www.dropbox.com/sh/01yrtmq94madmw1/zTafKhUJS2

+
http://butdoesitfloat.com/
http://ffffound.com/
http://www.baubauhaus.com/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CORECTURA DE VINERI -19, CU DEME, SE RECUPEREAZĂ LUNI, 22.04, ORA 16.00!
Lista de corectură este încheiată și conține următorii studenți: Ulucean, Talpoș, Tamaș, Tarina, Vingan, Simon, Valache, Popa, Dărăban, Șandru(?), Sîrbu, Avram, Szalai, Șoit.

PENTRU ATELIERUL DE MARȚI, 23.04:

– fişa de corectură
– machetă 1:100
– plan de situaţie 1:200 – cu planul învelitorii și amenajarea curții/spațiului public
– piese desenate 1:100 ::::: planurile tuturor nivelurilor, minim 2 secţiuni, faţadele (toate) – cele de la stradă vor conține clădirile învecinate (cf. tema de concurs)
– 2 PERSPECTIVE EXTERIOARE DE LA NIVELUL OCHIULUI – vor fi alese astfel încât să prezinte cel mai bine soluția
– referinţe MATERIALITATE ȘI ATMOSFERĂ + exemple studiate
– schiţe conceptuale, axonometrii, sau orice alte desene care explică mai bine proiectul

+ STRATEGIE DE REPREZENTARE A PROIECTULUI: ce piese vreți să folosiți și la ce scară, tehnica de reprezentare în mare, ierarhia pieselor pe planșă – storyboard

++ ATENȚIE!! CEI DE LA ASOCIAȚIE NE-AU ANUNȚAT CĂ PROIECTUL PENTRU CONCURS SE VA PREDA PE HÂRTIE, NU DIGITAL!!!

Se va face corectură DOAR în baza pieselor de mai sus (toate!). ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

exemple >> materiale/texturi/prezentare de proiect:

http://www.designboom.com/architecture/haworth-tompkins-park-view-school-birmingham/?utm_campaign=daily&utm_medium=e-mail&utm_source=subscribers
http://www.archdaily.com/361349/single-family-house-brandt-simon-architekten/?utm_source=ArchDaily+List&utm_campaign=89dc2c59d4-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email
http://www.archdaily.com/357105/mookdong-multi-housing-moon-hoon/?utm_source=ArchDaily+List&utm_campaign=719c061a04-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email

PENTRU ATELIERUL DE VINERI, 19.04:

– fişa de corectură
– machetă 1:100
– plan de situaţie 1:200 – cu planul învelitorii și amenajarea curții/spațiului public
– desfăşurate stradale Tinereţii+Cuza 1:200 
– piese desenate 1:100 ::::: planurile tuturor nivelurilor, minim 2 secţiuni, faţadele (toate)
– 2 PERSPECTIVE EXTERIOARE DE LA NIVELUL OCHIULUI – vor fi alese astfel încât să prezinte cel mai bine soluția
– referinţe MATERIALITATE ȘI ATMOSFERĂ + exemple studiate
– schiţe conceptuale, axonometrii, sau orice alte desene care explică mai bine proiectul

Se va face corectură DOAR în baza pieselor de mai sus (toate!). Atelierul va începe la ora 13.00, iar listele de corectură nu vor mai conține prieteni imaginari!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PENTRU ATELIERUL DE MARŢI, 16.04:

– fişa de corectură
– machetă 1:100
– plan de situaţie 1:200
– desfăşurate stradale Tinereţii+Cuza 1:200
– piese desenate 1:100 ::::: planurile tuturor nivelurilor, minim 2 secţiuni, faţadele (toate)
– referinţe concept + exemple studiate
– schiţe conceptuale, axonometrii, perspective, sau orice alte desene care explică mai bine proiectul

Se va face corectură DOAR în baza pieselor de mai sus (toate!).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PENTRU ATELIERUL DE VINERI, 12.04:

Pentru a merge după atelier direct la Scârţ, vom începe proiectarea la ora 15.00(doar grupa D)!! Piesa de teatru începe la ora 20.30! La ora 20.00 ar trebui să fim toţi acolo! Vă rugăm să fiţi prezenţi toţi cei care v-aţi trecut pe listă – spectacolul se ţine special pentru noi!

Vineri nu vom mai purta discuţii…dacă nu aveţi TOATE piesele cerute mai jos, nu vom face corectură!

Piese obligatorii:
– fişa de corectură
– machetă 1:100
– plan de situaţie 1:200
– desfăşurate stradale Tinereţii+Cuza 1:200
– piese desenate 1:100 ::::: planurile tuturor nivelurilor, minim 2 secţiuni, faţadele (la stradă)
– referinţe concept + exemple studiate
– schiţe conceptuale, axonometrii, perspective, sau orice alte desene care explică mai bine proiectul

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ricardo Bofill – a classic – credem ca merită să studiaţi exemplele de mai jos:

http://www.archdaily.com/332438/ad-classics-la-muralla-roja-ricardo-bofill/
http://www.archdaily.com/332142/ad-classics-walden-7-ricardo-bofill/
http://www.archdaily.com/332168/ad-classics-xanadu-ricardo-bofill/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PENTRU ATELIERUL DE MARŢI, 09.04:

– fişa de corectură
– machetă 1:100
– plan de situaţie 1:200
– desfăşurate stradale Tinereţii+Cuza 1:200
– piese desenate 1:100 ::::: planurile tuturor nivelurilor, minim 2 secţiuni, faţadele (la stradă)
– referinţe concept + exemple studiate
– schiţe conceptuale, axonometrii, perspective, sau orice alte desene care explică mai bine proiectul

Se va face corectură DOAR în baza pieselor de mai sus (toate!).

Corectura va începe după susţinerile restanţierilor! Grupa D are 7 restanţieri – dacă predau toţi, susţinerile ar trebui să dureze în jur de o oră.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

FEEDBACK SUSŢINERE PREDARE INTERMEDIARĂ

feedback_sustinere0204-01 feedback_sustinere0204-02

AICI – feedback-ul în variantă pdf.

Cei marcaţi cu ROŞU trebuie să îşi refacă/regândească strategia!
Cei marcaţi cu ALBASTRU sunt selectaţi pentru corectura comună!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SUSŢINERE 02 – MIERCURI, 03.04, 0RA 18.00

Vor susţine: Rus Gabriel, Şandru Vlad, Şoit Dana, Szalai Diana, Tamaş Emanuel, Tiron Andrei, Traşcă Andreea, Tudor Bogdan(?), Udma Andrei, Valache Alexandra.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PENTRU ATELIER VINERI, 29.03:

– fişa de corectură
– machetă 1:100
– plan de situaţie 1:200
– desfăşurate stradale Tinereţii+Cuza 1:200
– piese desenate 1:100 ::::: planurile tuturor nivelurilor, minim 2 secţiuni, faţadele (la stradă)
– referinţe concept + exemple studiate
– schiţe conceptuale, axonometrii, perspective, sau orice alte desene care explică mai bine proiectul

Vineri se va face corectură DOAR în baza pieselor de mai sus (toate!). Am trecut la scara 1:100!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PENTRU ATELIER MARŢI, 26.03:

– fişa de corectură
– machetă actualizată 1:200
– piese desenate 1:200 ::::: plan de situaţie, planurile tuturor nivelurilor, minim 2 secţiuni, desfăşurate stradale Tinereţii+Cuza
– referinţe concept + exemple studiate
– schiţe conceptuale, axonometrii, perspective, sau orice alte desene care explică mai bine proiectul

Marţi se va face corectură DOAR în baza pieselor de mai sus (toate!). Este ultima corectură cu piese 1:200. Începând de vineri vom lucra scara 1:100!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PENTRU ATELIER VINERI, 22.03:

– fişa de corectură
– machetă actualizată 1:200
– piese desenate 1:200 (plan de situaţie, planuri cu zone funcţionale – toate nivelurile -, secţiuni – minim 2 -, desfăşurate stradale Tinereţii+Cuza)
– referinţe concept + exemple studiate
– schiţe conceptuale, axonometrii, perspective, sau orice alte desene care explică mai bine proiectul

Vineri se va face corectură DOAR în baza pieselor de mai sus (toate!).

Aici aveţi suportul de lucru pentru macheta 1:100. De săptămâna viitoare vom începe să lucrăm 1:100!

Vă recomandăm să finalizaţi macheta 1:100 până luni 25.03! Macheta va conţine mai multe informaţii decât cea 1:200(faţadele vor avea goluri, va fi reprezentată vegetaţia de scară mare, acoperişurile vor avea panta corectă, se va deosebi trotuarul de carosabil, vor fi reprezentate gardurile precum şi orice denivelare mai mare de 25cm atât în plan orizontal cât şi în plan vertical) !
Macheta va fi executată cu grijă, dintr-un singur tip de material.
Dimensiunile sitului vor fi cele indicate de organizatorii concursului!
La fabricarea machetei vor participa TOŢI studenţii grupei D!
Va fi o singură machetă/grupă!

+ vezi exemplele de mai jos!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
CÂTEVA EXEMPLE DE STUDIAT:

http://www.archdaily.com/133269/19-subsidized-dwellings-for-young-people-at-the-old-town-center-in-lleida-pampols-arquitecte/
http://alberolamartorell.com/info-3-vara/
http://www.miesarch.com/index2.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=16&obraid=2325
http://www.miesarch.com/index2.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=16&obraid=1973
http://www.architizer.com/en_us/projects/view/d-apartment/36737/#.UUnOrByeOt-
http://www.architizer.com/en_us/projects/view/urbain-villa-4-in-1/50028/#.UUnOqxyeOt9
http://www.architizer.com/en_us/projects/view/yotsuya-tenera/23673/#.UUnOuhyeOt9
http://www.moussafir.fr/fr/node/55/plans
http://www.mvrdv.nl/#/projects/074studiothonik
http://www.dezeen.com/2013/01/24/casa-martos-by-adamo-faiden/
http://www.dezeen.com/2013/01/27/optical-glass-house-by-hiroshi-nakamura-nap/
http://www.dezeen.com/2013/02/06/gingerbread-house-by-laura-dewe-mathews/
http://www.dezeen.com/2010/09/15/damier-by-apollo-architects-associates/
http://www.archdaily.com/55319/orfila-housing-store-garage-abalos-sentkiewicz-arquitectos/
http://www.archdaily.com/291191/le-candide-bruno-rollet-architecte/
http://www.archdaily.com/17568/louis-blanc-social-housing-ecdm/
http://www.bvbarchitects.com/#/?cat=projects&page=211
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

PENTRU ATELIER, MARŢI, 19.03:

– fişa de corectură
– exemplul pregătit pentru vineri – imprimat/schiţe
– piese desenate care să exprime materializarea strategiei în cadrul specificului sitului şi al scenariului de locuire:

1. cum se umple situl? (microunivers)
– integrarea volumului propus în suportul de lucru 2d (desfăşurate stradale, plan de situaţie 1:200) -> prelucrarea gabaritelor propuse la strategie! (nu faţadele, ci porozitatea volumului + gabaritarea corectă a acestuia ne interesează)
– care sunt elementele din sit cu care lucrează soluţia (elemente de atmosferă) – referinţe (din sit!), schiţe conceptuale, extras din analiză, etc. –> în completarea sau continuarea celor discutate vineri/predate la etapa strategie
– machetă de studiu 1:200, actualizată

2. care este mecanismul de structurare al strategiei/soluţiei?
– strategie de ocupare a volumului propus: există spaţii comune sau nu; unde este amplasată funcţiunea publică şi care este raportul acesteia cu restul clădirii – public/privat; accese; raportul funcţiunilor propuse în cadrul clădirii (cum se privesc unele pe altele, trasee posibile, către ce priveşte fiecare modul funcţional, etc…) –> la nivel de schiţe conceptuale
– zonificări (secţiune, plan sau axonometrii/diagrame, care vor conţine informaţii de tipul public/privat+gabaritarea spaţiilor în funcţie de asta, număr propus de apartamente(în funcţie de volum+scenariu de locuire+ANALIZĂ), funcţiunea spaţiului public, raportul dintre plin şi gol, exterior/interior, etc.)  –> piese schematice, dar la scară – 1:200

3. care sunt proporţiile corecte ale volumelor/strategiilor propuse?
– prelucrarea proporţiilor volumelor propuse şi aducerea lor la scara reală a sitului şi a necesităţilor spaţiale interioare ale funcţiunii: studiul câtorva exemple de apartamente, funcţiuni publice, spaţii comune, şi al necesităţilor tehnice, de confort şi bună funcţionare ale acestora. –> piese schematice, dar la scară – 1:200

Şedinţa de marţi va începe cu o prezentare în cadrul căreia vă vom arăta fiecare dintre noi (Deme + Oana) câte un exemplu. Vă rugăm să fiţi prezenţi în formaţie completă la ora 16:00, cu atelierul pregătit pentru discuţii în echipă!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

some nice videos for brainy brakes:

http://www.youtube.com/watch?v=H7qFd3Vcp54  – koolhaas
http://www.youtube.com/watch?v=TjCYL0MOP3o – mvrdv + vezi si alte birouri din serie
http://www.youtube.com/watch?v=D9iiaC7UOWk – alain de botton – the perfect home
http://www.youtube.com/watch?v=hoB0l9TLJ7c – nemausus 
http://www.ted.com/talks/thom_mayne_on_architecture_as_connection.html – thom mayne – architecture as connection
http://www.ted.com/playlists/25/architectural_inspiration.html – playlist, architectural inspiration
http://www.youtube.com/watch?v=AM0OMBPXf_I&list=PL62486C966B8549D2 – architecture playlist
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

PENTRU VINERI, 15.03:

1. Un exemplu de inserţie în oraş similară cu tema voastră. Exemplul va fi ales cu grijă şi studiat. Fiecare student îşi va prezenta vineri exemplul, la proiector – trebuie să vă pregătiţi deci o mică prezentare. În studiul exemplelor veţi fi în special atenţi la următoarele aspecte: strategia/conceptul proiectului (relaţiile din sit); maniera în care arhitectul gestionează relaţiile interioare (spaţii comune, poziţionarea locuinţelor, gabaritul acestora); modul în care sunt rezolvate apartamentele (raportul utilizator/spaţiu/relaţia interiorului cu exteriorul)

2. Strategia reanalizată în raport cu: exemplul studiat (ar fi bine să vă găsiţi exemple ce abordează măcar tangenţial acelaşi tip de concept ca şi voi), discuţia de ieri, suportul teoretic primit până în prezent (vezi definiţiile teoretice de mai jos). Scara de lucru rămâne 1:200. Vă aşteptăm vineri cu machete şi schiţe+materiale de machetat!

+ check out some cool diagrams: http://partidiagrams.tumblr.com/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PENTRU PREDARE:

1. BOOKLET ANALIZĂ – format A3, landscape.
– pagina din stânga va conţine informaţii de tip: text, diagrame, tabele, date, etc.
– pagina din dreapta va conţine informaţii de tip: imagine, hartă, diagrame, colaj etc.
– informaţia din stânga va explica, completa sau concluziona informaţiile conţinute de pagina din dreapta
– întregul booklet va avea un parcurs logic, coerent

2. BOOKLET STRATEGIE – format A3, landscape.
– pagina din stânga va conţine informaţii de tip: text, diagrame, tabele, date, etc.
– pagina din dreapta va conţine informaţii de tip: imagine, hartă, diagrame, colaj etc.
– informaţia din stânga va explica, completa sau concluziona informaţiile conţinute de pagina din dreapta
– întregul booklet va avea un parcurs logic, coerent
– bookletul va cuprinde următoarele capitole:
a. CONCLUZIILE ANALIZEI – cele relevante pentru soluţie, prezentate astfel încât să se înţeleagă care sunt acele concluzii relevante pentru soluţie
b. CONCEPT – reprezentarea în schiţe sau text a conceptului teoretic al soluţiei (fundamentare teoretică, inspiraţie, direcţie de lucru)
c. REFERINŢĂ CONCEPT – imagini de referinţă pentru conceptul prezentat anterior (imagini din sit sau alte imagini reprezentative pentru conceptul aleas)
d. PREZENTAREA SOLUŢIEI (pot fi mai multe variante) – schiţe conceptuale, poze cu macheta
e. REFERINŢE SOLUŢIE – studiu pe exemple de soluţii similare ca mod de abordare (1-2 exemple relevante)
f. LIFESTYLE – colaj/referinţă cu atmosfera generată de locuitorii ansamblului de locuinţe propus

3. MACHETĂ – machetă de studiu cu soluţia aleasă.

PENTRU SUSŢINERE:
– fiecare student va prezenta în 60 de secunde strategia propusă, având în fundal poza cu macheta predată luni.
– machetele vor fi fotografiate (cu lumină corespunzătoare, fundal alb/negru) din acelaşi unghi pentru toată grupa

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DE PREGĂTIT PENTRU VINERI, 08.03:

1. MACHETA FINALĂ A CONTEXTULUI + SUPORTUL DE LUCRU 2D (1:200+1:100)
2. COMPLETAREA ANALIZEI CONFORM DISCUŢIILOR DE LA ATELIER+SUPORTUL TEORETIC PUS LA DISPOZIŢIE
3. COMPLETAREA PLANŞELOR DE SWOT (TXT+HĂRŢI) DIN ATELIER CU CONCLUZIILE DIN ANALIZĂ
4. STUDIU PE INSERŢIE (desene, schiţe, machete – „maps of action”!) – STRATEGIE -> „Today the figure of the architect can no longer be seen only in terms of a „producer of objects”, but rather as a ” strategist of processes”. In effect, it is no longer a question of designing the shape, local or global, but rather of providing the rules of the game. The strategist develops evolutionary logics for virtually unfinished structures, in constant – or virtual – transformation: structures in constant mutationa, recovery and modernisation. Processes, then, rather than happenings. This does not mean, however, that shape should be renounced: but, rather than drawings – or planimetries- what should be stressed are systems: maps of action.” – Manuel Gausa

PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE INSERŢIE SE VOR LUA ÎN CONSIDERARE URMĂTOARELE:
– concluziile analizei – lifestyle posibil, procent de ocupare al terenului, relaţionare cu comunitatea existentă, raportare la nevoile oraşului şi ale zonei, dinamica sitului, importanţa sa în oraş, etc.
– necesitatea de a umple/completa patternul existent al oraşului (gradient, granulaţie, porozitate, etc.) – plan, secţiune, 3d >> IMAGINAŢIE („Imagination is the quality of advanced architectural production. Imagination transforms reality, and establishes unexpected relations. It signals other paths from which to attack problems. Imagination, however, needs to have memory and a certain knowledge base; it is a player that always plays with the rebound, against what is.” – Federico Soriano) >>
– următoarele concepte teoretice:

COMUNITATE – prezenţă umană, identitate, situl ca univers nu ca refugiu, matrici de semnificaţie, relaţii cu exteriorul, integrarea noului „sistem” propus în reţeaua existentă a oraşului.

„Our everyday existence unfolds in a world full of things and events. We walk along different streets, and during our walk we meet various people, we walk into and out of buildings, and we perform specific tasks in designated places. We are always surrounded by a great quantity of things: trees and plants, houses and interiors, furniture and objects for everyday use, and we are inevitably at the mercy of good and bad weather, as well as changes in moods. We are unfailingly present in this world, even though there are times when we understand only some of its component parts and its specific characteristics, grasping instead only their shared essence, even though we do not always prefer the same features. […] Architecture constitutes an integral part of the world of life, and can be understood only as a function of that world.” – Christian Norberg-Schulz

„I can only answer with a dream, not with a forecast: it [community] will be a set of complex organisms integrated at different scales, from very small to global, supporting the exchange of experiences and the everyday’s social practices.” – Marco Susani

LOCUIRE URBANĂ – limbaj, gestalt ( „essence or shape of an entity’s complete form”), înţelegerea limbajului arhitectural al sitului/oraşului şi propunerea unei strategii coerente de completare

„if we define as „language” the tools of architecture, I mean to indicate something that goes beyond surface analogies. When, with Heidegger, I comprehend the logos as revelation and visualization, it becomes significant to consider the arts as if they were language. I would insist on recalling that Paul Klee thought that „art visualzes”. In order to clarify, on the other hand, the true meaning of this linguistic analogy it is necessary for me to make reference to the relation between architectural language and verbal language. Despite cultural diversity, verbal languages have, of course, a common basic structure whic has the capacity to express all of the manifestations of the world of life. But the verbal locution of the world of life fluctuates and, since the stabilitas loci is a necessary condition of the taking place of life; its world must also be implemented through architectural language. Now, since both verbal and architectural languages refer to the same world, they must harmonize structurally; they must be endowed with the same basic structure. This appears evident when we consider several substantives of architectural language, such as for example, column, window, dome, tower, and so on. […] settlements and buildings express an undertsanding of the world of life as presence.” – Christian Norberg-Schulz

„To sum up, it is safe to say that Gestalt phenomenology is the discipline of the configuration of the figure. It is founded first and foremost on the structure proper of the environment, which is to say the relation of earth and sky, on the principles (equality, vicinity, closure, continuity) proper to Gestalt and, lastly, on the structure of use. The relation of earth and sky has to do with the given environment, the principles hearken back in a generic sense to precognition, and the structures of use refer to the experience of living. The conjoined function of these three factors determines that presence which is characterised by the experience „to take place”. It is generally concretised in three basic Gestalten: the centre(in which one assembles), the path (in which one lives), and the field of action (in which one manifests within one’s limits). These Gestalten serve as stimuly for more-or-less stable figural typologies such as, for instance, the „routine way of building” or „tradition”, and they are the foundation upon which we can trace our way back to the original Gestalten and thus endow architecture with a general foundation.” – Christian Norberg-Schulz

TIPOLOGIE – tip, structură, layer, categorie, figură/formă/spaţiu, stil, gen, încercarea de a găsi concepte care au la bază relaţii sănătoase cu situl ca bibliotecă de tipologii; care pot aduce semnificaţie şi coerenţă în context, şi nu reprezintă simple gesturi formale. ->pentru a înţelege cum se poate genera un gest coerent, recomandam studiul câtorva exemple de inserţii similare.

„Typology, eschewed by Modernists in their blanket rejection of precedent and history, has the power to restore historical continuity and spatial hierarchy to the ciy. The problems of obligatory invention and chronic originality are discussed, as well as the roles of background and foreground buildings. Typology is defended as a language of urban design that can provide coherence and shared meaning in the built environment.” – Doug Kelbaugh

http://thecityasaproject.org/2011/08/type/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

analiza

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DE PREGĂTIT PENTRU VINERI, 01.03:

*material SUPORT pentru predarea finală:
– machetă scara 1:200, conform documentului suport de pe blog (CASA // MACHETA)
– planul sitului, cu vecinătăţi imediate, in care se va preciza poziţia vegetaţiei existente, a stâlpilor de electricitate şi iluminat, a tipurilor de pavaj limitrofe sitului (trotuat, spaţiu verde, carosabil), a gardurilor, etc. – scara 1:100
– cele două faţade oarbe (calcanele), cu precizarea degradărilor existente, a curţilor de lumină, etc. – scara 1:100
– desfăşuratele străzilor Cuza Vodă (partea cu situl, de la sit până la colţ) şi Tineretului (partea cu situl, de la sit până la limita din machetă) – scara 1:200

*studiu teoretic, aprofundarea şi structurarea analizei -> vezi BASIC URBAN ANALYSIS, pag. 38-70

*fiecare grupă de 2 va continua analiza şi o va dezvolta conform reperelor teoretice indicate.

*mai departe se poate lucra cu toate instrumentele de analiză (fotografie, film, hartă, text, diagrame, schiţe, infografice, etc.). grupele de 2 se pot reface, astfel încât să facă toată lumea din echipă parte din o grupă. se pot face grupe de 3 doar în cazul în care numărul de studenţi din echipă este impar – nu se poate lucra individual la această etapă!

*mai jos veţi găsi câteva referinţe de reprezentare/interpretare a pieselor din analiză (+ câteva site-uri de teorie pentru cei mai entuziaşti):

http://www.urbain-trop-urbain.fr/
http://www.architectural-review.com/essays/theory/
http://places.designobserver.com/department/multimedia/528/
http://thefunambulist.net/essays/
http://st-ar.nl/image-of-europe-2/
http://st-ar.nl/category/projects/maps/
http://archiveofaffinities.tumblr.com/archive
http://issuu.com/osservatoriosuldeltadelpo/docs/summer_school_boo_def
http://st-ar.nl/star-at-disseny-hub-dhub-in-barcelona/
http://www.mapsofwar.com/maps.html
http://dailyinfographic.com/
http://visual.ly/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DE PREGATIT PENTRU VINERI, 22.02:
documentare: https://www.dropbox.com/s/8haa492bhv7ackq/BASICS%20-%20URBAN%20ANALYSIS.pdf

+
pregatirea elementelor de analiza, conform documentatiei! (parte teoretica, criterii de analiza, lista de instrumentar)
aici si situl!

WELCOME BACK TO SCHOOL! S2 -> START!

539739_10200388520943239_1249540026_n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

aveti aici un articol despre definirea teoretica a comunitatilor:

http://www.infed.org/community/community.htm

Tema bienalei din 2009 de la Rotterdam a fost Open City iar una din subteme a fost Comunitatea.

Mai jos gasiti o selectie de poze facute la expozitie din sectiunea THE ARSENAL OF EXCLUSION & INCLUSION, pe care trebuie sa le judecati si cu un ochi critic

http://www.esquire.com/the-side/feature/interboro-partners-0212#slide-4

http://arsenalofexclusion.blogspot.ro/  ,

http://www.interboropartners.net/2009/the-open-city-pops-up-where-and-when-you-least-expect-it/   ,   http://www.metropolismag.com/pov/20090429/design-arsenal

poze oficiale ale expozitiei http://www.flickr.com/photos/nearnearfuture/sets/72157622840094670/,

o emisiune de radio la care au fost invitati autorii proiectului http://99percentinvisible.org/post/20439848501/episode-51-the-arsenal-of-exclusion

blog ce vorbeste despre bienala

http://we-make-money-not-art.com/archives/2009/12/until-10-january-the-main.php#.UIe2X8WHIrU

Am atasat si proiecte olandeze de formare a comunitatiilor prin reguli urbane.  Linkurile sunt catre proiecte unde se gasesc si flyere cu mai multe imagini dar in olandeza, am atasat partea in engleza.

SketchUp Tips and Tricks: Creating Contour Lines from Google Earth Terrain – http://www.youtube.com/watch?v=y4J9sWEZR6E

Tutorial de utilizare SketchUp pentru analiză terenuri.
Langă găsiți multe alte tutoriale folositoare.

STUDIU SIT

 1. PLAN  curbe nivel, vegetatie, circulatii, apa, cladiri, elemente construite, retele
 2. SECTIUNI  curbe nivel, vegetatie, circulatii, apa, cladiri, elemente construite, retele
 1. VEGETATIE / FAUNA   inaltime- dimensiune trunchi coroana, tip, diversitate,densitate (trunc./cor.)
 2. LUMINA / VANT   studiu zi/anotimp, harta vant dominant, curenti, harta iluminat
 3. CULOARE / RITM / MATERIAL
   • culori dominante(anotimpuri), esente lemn, pamant, vegetatie,
   • ritm copaci, vegetatie, zgomot, activitati, lumina
 4. FOND CONSTRUIT / VECINATATI
   • marcare plan, dimensiuni, impact, tipologii, pozitionare, accese, impact
 5. CIRCULATII
   • accese pe sit, circ auto/pietonale/biciclete, dimensiuni, legaturi, stare
 6. APA
   • planuri vechi, modificari in timp, debit, dimensiuni, distante, fluctuatie
 7. PRIVELISTI
   • perspective semnificative, sectiuni, deschideri, orientare, lumina
 8. ZGOMOT /DEGRADARI
   • harta, exemple, tipuri, intensitate, studiu impact
 9. ACTIVITATI UMANE
   • exemple, desfasurare, importanta, tipuri, durata

 STUDIU LOCUIRE

 1. Imagine / vizualitate
 2. Sit
 3. Suprafata
 4. Standardizare
 5. Plan / program / proprietatea terenului
 6. Sectiuni si structura
 7. Lumina / trecerea timpului
 8. Retele / diagrame
 9. Situl ca infrastructura
 10. Detalii si materialitate 
 1. IMAGINE
  1. imaginea traditionala a casei deosebit de puternica in subconstient
  2. subiectivitate (arhitectul / proprietarul)
  3. reprezentare / reprezentativitate

 2. SIT

 casa ca obiect

   1. individualitate puternica
   2. separare de sit

Farnsworth House-Mies van der Rohe

casa ca lanscape – locuinta covor

  1. conceptul de Rizom – Deleuze

3.SUPRAFATA

 mijloc de mediere intre program(casa/interior) si oaspeti (sit/exterior)

  1. inauntru / afara
  2. privat / public
  3. static / dinamic
  4. protectie / expunere

 orientare clasica a asuprafetei ORIZONTAL / VERTICAL

orientare contemporana (nonorientare) suprafata continua

 

 1. STANDARDIZARE
  1. casa model (locuinta banala) 80-90%
   1. modificabila
    • in momente semnificative
    • in orice moment
  2. casa obiect singular, unic (locuinta privilegiata) 10%

 5.  PLAN / DIAGRAME / PROGRAM

 

  1. locuire – relatie intre spatii / organizari interioare
  2. tipologii de locuire
   1. evolutia istorica
   2. evolutia spatial/functionala
  3. relatia cu situl – factura contemporana – probleme actuale/viitoare ale sitului
  4. mod de ocupare teren: reguli, constrangeri, oportunitati 
 1. SECTIUNE STRUCTURA
  1. forma structurala: intersectie(relatie) intre:
       • suprafete
       • sit
       • corp uman(miscarea interioara)
  2. structura de rezistenta
   1. aparenta – participa la modelarea spatiului
   2. ascunsa – sustine coaja SECTIUNEA RELEVA IERARHIA SPATIALA!!! 
 1. LUMINA / TRECEREA TIMPULUI
  1. lumina, zonele de lumina si umbra – caracteristica definitorie a sitului
        • orientare
        • ritmuri
        • pozitionare
        • organizare interioara/exterioara
  2. variatia luminii in timp – calitatea spatiului
  3. umbre – influente majore asupra spatiului interior (lumina/umbra/penumbra) 
 1. RETELE
  1. tehnica contemporana – media – coordonare a spatialitatii interioare/exterioare
  2. retelele media pot(!?)
       • ordona
       • organiza
       • modela
       • genera spatiul
 1. SIT / INFRASTRUCTURA situl vazit ca „natura”:
   1. format din elemente naturale/construite determinante casa „centru al sitului”
   2. format din elementele retelei
    • puncte acces
    • centre
    • peisaj relevant
    • trafic de aer/vant
    • traseu radiatie solaracasa ca „punct in retea” 
 1. DETALII SI MATERIALITATE 

VECINATATE

CUM SE POATE CREA VECINATATEA? 

 1. SENTIMENTUL DE ” IMPREUNA”
  1. COMUNITATE
   • mai apropiata de o stare de spirit decat de spatiu
   • fiecare se simte vecin

 

mod de realizare 

  1. COMPATIBILITATE
   • spatii comune / functiuni comune
   • relatii spatiale placute 
  1. SENSUL DE VECINATATE
   • numarul unitatilor………………….100 rau / 10 bun
   • se formeaza prin:
     • oameni care se pot intalni
     • indivizi care se pot recunoste
     • indivizi ce se pot asocia 
 1. CONFORMAREA VECINATATII
  1. exista o forma sau dimensiune specifica?
  2. trebuie sa fie apropiata de o facilitate comuna la distanta unei plimbari (ex. scoala)
  3. identitate-inconjurata de limite precise (artere de circ. Mari / bariere fizice)
  4. limitele pot fi naturale sau construite
  5. experiente de viata bune-comune
  6. a se evita despartirea comunitatii 
 1. LOCURI – modul in care se pot forma
  1. empatie – proiectantul trebuie sa se imagineze locuind 
 1. TRASEE leaga locuri importante
  1. eficienta
   • conectori
   • propuse ca legaturi clare (pietoni/biciclete)
   • sa fie firesti
   • sa evite obstacole
  2. siguranta
   • sa nu treverseze artere
   • sa evite locurile nesigure
  3. confortul
   • suprafata adecvata
   • siguranta in parcurgere
   • confort estetic
  4. diversitate
   • se evita plictiseala parcurgerii
   • alternanta orizontal/vertical

 

  1. secventialitate
   • experiente noi
   • evolutia traseului
   • perspective 
 1. CARACTER – loc
  1. identitate
   • nume
   • tema comuna a dezvoltarii (nautica, montana, istorica, moderna, etc.)
   • crearea de sens prin tema aleasa
  2. semnalizare
   • indicatoare/ identitate
   • mai putin/mai bine
   • forma/culoare/slogan
  3. mobilier urban
   • adaposturi, locuri de stat, iluminat, colectare deseuri, chioscuri
  4. plantatii
   • caracterul zonei
   • ornamentali/fructiferi
   • ajuta cu pana la 30% reducerea poluarii sonore
   • bariere pt vant
  5. ambianta
   • inspira formarea comunitatii
   • mandrie si confort
   • prevenirea si inlaturarea poluarii 
 1. FORMAREA COMUNITATII
  1. asociere – scop comun
  2. loc comun de adunare
  3. organizare planimetrica 
 1. PLANIFICARE

  1. costuri comune
  2. retele comune
  3. perdele naturale – pastratea si dezvoltarea celor existente reduce din costuri
  4. elemente majore naturale puse in valoare – dicteaza solutia
  5. peisaj natural – pastrearea caracteristicilor favorabile
  6. open apace – buffer(debuseu) al activitatilor
  7. construire prin extindere – avute in verdere viitoarele dezvoltari

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

1,000 Little Hammers

Contextual Library

arhitectura5tm

atelier proiectare an 5 F.A.U.T.

I TM

Pagina anului 1 de la Facultatea de Arhitectura Timisoara

%d blogeri au apreciat: