T2_S1

ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

T2.2_S1 >>> LOCUL PERSONAL. Spațiu locuit (de odihnă /de zi)

Home, therefore, is where personal and interpersonal meet, where private and semi-private spheres are juxtaposed. The changing shape of the family and the changing configuration of the house are the outcome of the historically changing relationship between personal and interpersonal spheres inside the domestic space. (Madanipour 2005[2003], p.102)

Locuința este entitatea spațială unde locurile personale si cele comune (semi-personale) se relaționează pentru a constitui pentru fiecare dintre noi un mediu unic în care să ne putem regăsi. Gândirea modernistă transformă acestă relație într-una impersonală, legată mai mult de timp și de activitățile personale odată cu trecerea acestuia– spațiul de zi și spațiul de noapte. Momentul actual ne face să regândim și să nuanțăm acestă relație.

Vă propunem astfel, completarea spațiului de odihnă/relaxare imaginat în prima parte a exercițiului cu un spațiu activ, un spațiu de zi, care să completeze schema locuirii personale.Acest loc este utilizat de la începutul zilei și până spre apus, speculând perioada activă a timpului petrecut în locuință, trecerea timpului și activitățiile proprii. Fiecare dintre voi trebuie să-și completeze propriul scenariu de locuire imaginat.

Relația dintre cela două spații își va extrage esența din modul în care sunt configurate cele doua spații, distanța dintre ele, trecerea, relațiile vizuale și spațiale, deschiderile, etc., vor fi atent studiate pentru fiecare soluție în parte.
Se urmărește personalizarea locului în funcție de scenariul propus, înțelegerea particularităților șia detaliilor care îl pot face unic pentru fiecare dintre noi.

TEMA de studiu de mai sus se lucrează individual. Se va propune un scenariu de activitati specifice care sa particularizeze solutia aleasa pe situl prezentat. Scenariul propus va fi descris de fiecare student în orice tehnică care îl poate face înțeles (text, perspective, bandă desenată, colaj pe fotografie, etc.). Tehnica alesă trebuie să descrie în cel mai bun mod locul imaginat.

PREDAREA se va face în 27.10.2014, pe un format A2, alături de dosarul format A3 completat, susținut în prima parte (un dosar printat/desenat) și un material digital format *.ppt,care va fi predat pe Dropbox, în directorul fiecărei grupe.

SCOPUL TEMEI este acela de a conștientiza legatura care se creeaza intre diverse activitati specifice, locurile imaginate de fiecare student si mediul natural.

SE VOR APRECIA:

-capacitatea de a intelege cum anumite activitati specifice pot genera, forma si particulariza solutiile si pot genera locurile
-capacitate de intelegere a modului in care locul propus se modifică odată cu trecerea timpului și cu activitățile interioare
-capacitatea de a prezenta intr-o maniera coerenta proiectul propus

(EN) PERSONAL SPACE. Inhabited space (for rest / living / diurnal)

Home, therefore, is where personal and interpersonal meet, where private and semi-private spheres are juxtaposed. The changing shape of the family and the changing configuration of the house are the outcome of the historically changing relationship between personal and interpersonal spheres inside the domestic space. (Madanipour 2005[2003], p.102)

The dwelling is the spatial entity where personal and shared (semi-personal) spaces relate in order to create for each and every one of us a unique environment, where we can find ourselves. The modernist direction transforms this relationship into an impersonal one, which is more related to the time and the personal activities over time – diurnal space and nocturnal space. Currently we are trying to rethink and nuance this relationship.

Therefore, we propose the completion of the resting/relaxation space from the first part of the exercise, by adding an active, diurnal space, which can complete the personal living scheme.This space/”locus” is being used from the beginning of the day until sunset, speculating the active period of time spent inside the dwelling, the passage of time and the personal activities. Each and every one of you has to complete his/her own imaginary living scenario.

The relation between the two spaces will be based on the way both spaces are configured, the distance between them, the passage, the visual and spatial connections, the openings, etc. will be carefully studied for every proposal.

It is aimed to develop personalized spaces according to each living scenario, to understand the particularities and details that can define them as unique for each and every one of us.

TOPIC: This is an individual study. A proposed scenario of specific activities will be created to give the place its particular character. This scenario will be described by each student in a technique of his/her choice, which best suits the atmosphere of the designed space (text, drawings, comic strip, photo collage, etc.)

THE FINAL BOARD will be A2, which will be presented together with the completed A3 folder (including T2_S1) – a printed or drawn folder, scanned afterwards and turned in in a *.ppt format on Dropbox, in the assigned folder for each group.

AIM: The aim of this proposal is the understanding of the relation between different activities and spaces created and the natural environment.

Grading criteria:

– ability to understand how particular activities can generate, shape and customize solutions and generate places
– ability of understanding how the proposed space changes over time and in respect to indoor activities
– ability to present the proposed space in a coherent manner

T2.2_S1 + T2.2_S1 (en)  (pdf)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

T2.1_S1 >>> LOCUL PERSONAL. Spațiu de odihnă și relaxare

Home as a place is porous, open, intersection of social relations and emotions. (Blunt, 2006 p.27)

Fiecare dintre noi avem, fie că conștientizăm acest lucru sau nu, un loc personal în care ne simțim în siguranță, ne simțim protejați și căpătăm liniștea de a fi noi înșine. Departe de a fi doar un loc al retragerii, această familiaritate a sa ne face să putem comunica mai ușor, să interacționăm într-un mod firesc cu cei din jur. Acest loc are pentru fiecare o altă imagine și definiție, o altă dimensiune fizică și o altă semnificație. Poate fi un loc ascuns sau vizibil, liniștit sau plin de agitație, diferit de la persoană la persoană, dar posedând acele calități proprii care îl personalizează.

Personal space provide a person with a location in the world and is a barrier that distinguishes and protects individuals from the outside world. It is part of a repertoire of a person’s protective and communicative mesures, such as body, gestures, clothing and speech. (Madanipour 2005[2003], p.25)

Vă propunem imaginarea unui spațiu personal, destinat odihnei și relaxării – o zonă de noapte care să surprindă calitățile și caracteristicile perioadei de final a unei zile și să ofere într-un mod paticular fiecăruia ”liniștea”. Acest loc este utilizat de la sfârșitul zilei, speculând perioada de apus a soaerelui, trecerea timpului și activitățiile proprii, până după răsărit. Fiecare dintre voi trebuie să-și imagineze propriul scenariu de locuire pe acestă perioadă și, în consecință, să-și proiecteze propriul loc care să urmeze acestă descriere. Se urmărește personalizarea locului în funcție de scenariul propus, înțelegerea particularităților șia detaliilor care îl pot face unic pentru fiecare dintre noi. Locul propus nu are o dimensiune stabilită dar, în funcție de dimensiunea corpului uman, de natura activităților propuse, atmosferă, etc. acesta va fi conformat să se potrivească acestora.

TEMA de studiu de mai sus se lucrează individual. Se va propune un scenariu de activitati specifice care sa particularizeze solutia aleasa pe situl prezentat. Scenariul propus va fi descris de fiecare student în orice tehnică care îl poate face înțeles (text, perspective, bandă desenată, colaj pe fotografie, etc.). Tehnica alesă trebuie să descrie în cel mai bun mod locul imaginat.

PREDAREA se va face pe format A3 (un dosar printat/desenat) și un material digital format *.ppt,care va fi predat pe Dropbox, în directorul fiecărei grupe – susținerea materialelor 14.10.2014.

SCOPUL TEMEI este acela de a conștientiza legatura care se creeaza intre diverse activitati specifice, locurile imaginate de fiecare student si mediul natural.

SE VOR APRECIA:

-capacitatea de a intelege cum anumite activitati specifice pot genera, forma si particulariza solutiile si pot genera locurile
-capacitate de intelegere a modului in care locul propus se modifică odată cu trecerea timpului și cu activitățile interioare
-capacitatea de a prezenta intr-o maniera coerenta proiectul propus

(EN) PERSONAL SPACE Space for rest and relaxation

Home as a place is porous, open, intersection of social relations and emotions. (Blunt, 2006 p.27)

Whether we realize it or not, each of us has a personal space in which we feel safe, protected, at ease to be ourselves. Far from being just a place of retreat, its familiar environment can make us communicate easier, interact in a natural way with others. For each of us this place has a different image and definition, physical dimension and meaning. It can be a hidden or visible place, quiet or full of excitement, different from one person to another, but defined by those qualities that give it its unique character.

Personal space provide a person with a location in the world and is a barrier that distinguishes and protects individuals from the outside world. It is part of a repertoire of a person’s protective and communicative mesures, such as body, gestures, clothing and speech. (Madanipour 2005[2003], p.25)

We propose the creation of a personal space, for rest and relaxation – a nocturnal area which captures the qualities and characteristics of the final period of the day and provides to each a particular way of reaching one’s “peace”. This place is used after the day ends till after sunrise, emphasizing the sunset, the passage of time and personal activities. Each of you must imagine his/her own living scenario for the given period and consequently design his/her own place based on it. The aim is to customize the space according to the proposed scenario, understanding the features and details that can make it unique to each of us. The proposed space does not have a fixed size, but based on the size of the human body, the nature of the proposed activities, ambiance, etc. – it will be designed to fit them.

TOPIC: This is an individual study. A proposed scenario of specific activities will be created to give the place its particular character. This scenario will be described by each student in a technique of his/her choice which best suits the atmosphere of the designed space (text, drawings, comic strip, photo collage, etc.)

The deadline for the A3 boards is on October 14, 2014 – a printed or drawn folder scanned afterwards and turned in as a *.ppt, shared on Dropbox, in the assigned folder for each group.

AIM: The aim of this assignment is the understanding of the relation between different activities, spaces created by the student and the natural environment.

Grading criteria:

–  ability to understand how particular activities can generate, shape and customize solutions and generate places
–  ability of understanding how the proposed space changes over time and in respect to indoor activities
–  ability to present in a coherent manner the proposed space

T2_S1 + T2_S1 (en)  (pdf)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

1,000 Little Hammers

Contextual Library

arhitectura5tm

atelier proiectare an 5 F.A.U.T.

I TM

Pagina anului 1 de la Facultatea de Arhitectura Timisoara

%d blogeri au apreciat: