C.A.S.A. 2011

LOCUIRE URBANĂ ÎN BUNĂ VECINĂTATE
Imobil rezidenţial, str. Manejului, Sibiu

TEMA DE PROIECTARE

AMPLASAMENT
Parcela studiată este amplasată pe perimetrul sud-estic al centrului istoric din Sibiu, la intersecţia străzilor Manejului şi Bărbierilor, în imediată învecinare cu zidul celei de a treia centuri de fortificaţii a oraşului (sec XIV-XVI). Parcela, cu o suprafaţă de 144 mp este ocupată parţial de construcţii cu valoare redusă. Aceste construcţii nu se consideră date de temă ale concursului, propunându-se pentru desfiinţare.

Cele mai semnificative repere urbanistice şi arhitecturale din vecinătatea parcelei sînt: bastionul Haller (sec. XVI), biserica şi mănăstirea Ursulinelor (sec XV-XVIII), biserica franciscană (sec. XV-XVIII), parcul Tineretului cu teatrul şi cinematograful de vară, turnul transformatorului electric (sec.XX).

REGLEMENTĂRI URBANISTICE
Planul urbanistic general Sibiu 2009 încadrează parcela în Zona construită protejată Centrul Istoric. Potrivit Regulamentului local de urbanism aferent PUG (anexat temei), stabilirea reglementărilor urbanistice pentru construcţii noi în ZCP Centrul Istoric urmează a face obiectul unui Plan urbanistic zonal pentru Zona construită protejată.

Utilizarea terenului propusă în tema de concurs se încadrează profilului funcţional admis prin PUG şi RLU, respectiv locuire însoţită de activităţi aferente.

În cadrul acestui exerciţiu, condiţiile de ocupare a terenului (retragerile de limitele parcelei, regimul de înălţime, înălţimea, indicii de ocupare POT şi CUT) se vor stabili prin proiect, după criterii de bună relaţionare cu vecinătăţile, de calitate a locuirii şi de utilizare raţională a terenului. Este permisă propunerea unui subsol.

Turnul transformatorului electric este un dat de temă şi va fi păstrat. Este permisă conversia funcţională a turnului, în sensul adaptării acestuia la activităţile din zonă şi la imobilul proiectat şi sunt permise intervenţii asupra construcţiei, cu condiţia păstrării volumetriei existente.

Limitele cadastrale ale parcelei studiate se vor păstra, fiind permise retrageri parţiale de la aliniament. Bovindourile, terasele şi balcoanele nu vor depăşi proiecţia în plan a aliniamentului cu mai mult de 1m şi vor păstra, în faţadă, o distanţă minimă de 2m faţă de faţadele învecinate pe aceeaşi latură a străzii.

Intervenţiile asupra domeniului public se vor limita la extinderi temporare şi reversibile ale activităţilor de la parterul imobilului şi/sau din turn.

PROGRAM
Funcţiuni

Se cere rezolvarea pe parcela de colţ a unei clădiri care să adăposteasca între 1 şi 3 unităţi independente de locuire, care să utilizeze cât mai eficient, cu o cât mai bună încadrare in context, terenul disponibil. Ocuparea parterului cu un mic spaţiu comercial este opţională, ca şi utilizarea turnului transformatorului pentru alte functiuni. Spaţiul de la parter având altă destinaţie decât cea de locuire, în cazul în care se optează pentru aşa ceva, va fi legat de una dintre locuinţe, pentru a permite exercitarea unei profesii liberale/unităţi de alimentaţie publică de către locatar.

Eventualele funcţiuni propuse pentru turnul existent vor deservi exclusiv spaţiul public (cafenea/comerţ, punct de informare turistică, mini spaţiu muzeal/expoziţional, platformă de belvedere etc).

Accese şi parcări
Soluţiile de acces la locuinţe pot fi rezolvate prin hol şi scară comună sau cu intrări distincte. Pentru situaţia unei singure locuinţe se va asigura, pe suprafaţa parcelei, un loc de parcare. Pentru situaţia propunerii a două sau trei locuinţe, se vor asigura, pe suprafaţa parcelei, două locuri de parcare.

REDACTARE
Metodele de redactare grafică sunt la alegerea autorilor (manual, CAD, colaj, formule mixte). Redactarea se va încadra într-un singur format 100×70 cm, poziţionat vertical (portrait).

Piese obligatorii
– plan de situaţie, scara 1:500;
– plan parter, scara 1:100 cu prezentarea spaţiului public şi a contextului imediat învecinate;
– planurile tuturor nivelurilor, scara 1:100, limitate la suprafaţa parcelei;
– două secţiuni (longitudinală+transversală), scara 1:100;
– toate faţadele, scara 1:100, cu desfăşurarea a străzilor (minim câte doi vecini pe fiecare latură);
– ilustrări, realizate de la nivelul spaţiului public (maxim două);
– text argumentativ (max. 1500 de caractere, fără a considera spaţiile);

Piese opţionale: scheme, grafice, pictograme etc;

CRITERII DE EVALUARE
Aşa cum spune şi titlul temei, formulele de locuire trebuie să se configureze astfel încât calitatea arhitecturii să se subordoneze principalului criteriu, aceluia de înscriere în context, înţelegând prin aceasta o abordare contemporană în deplin respect pentru contextul istoric deosebit. Se vor avea în vedere calităţile şi caracterul zonei, nevoia de continuitate, memoria şi spiritul locului, atmosfera sa specifică. Este important modul în care soluţia extrage particularităţi ale locului pentru a le transforma în calităţi ale locuirii.

Calitatea locuintelor propuse va fi analizată folosind criteriile uzuale, între care adecvarea spaţiilor la zonificările funcţionale, raportul arie utilă/arie locuibilă, orientare, însorire, coerentă structurală, flexibilitate în utilizare, atractivitate.

În egală măsură, se va urmări aportul arhitectural al propunerii la imaginea de ansamblu a spaţiului public şi la colecţia de obiecte de patrimoniu existente. Perspectivele din proximitate asupra construcţiei dar şi imaginile posibile din exteriorul incintei fortificate spre centrul istoric sunt la fel de importante şi constituie criterii de apreciere ale soluţiilor propuse.

Se va aprecia modul de relaţionare al propunerii cu turnul transformatorului existent si integrarea funcţională a acestuia în cazul opţiunii pentru schimbarea funcţiunii turnului.

Se va aprecia calitatea comunicării vizuale si prin textul cerut al conceptului si rezolvării arhitecturale.

http://concursan2.wordpress.com/editii-anterioare/editia-2011/tema-2011/

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

1,000 Little Hammers

Contextual Library

arhitectura5tm

atelier proiectare an 5 F.A.U.T.

I TM

Pagina anului 1 de la Facultatea de Arhitectura Timisoara

%d blogeri au apreciat: