C.A.S.A.

Clădire de locuinţe în centrul oraşului Tîrgu Mureş
http://concursan2.wordpress.com/

ENhttp://concursan2.files.wordpress.com/2013/02/housing-in-good-contiguity.pdf
ROhttp://concursan2.files.wordpress.com/2013/02/locuire-in-buna-invecinare.pdf


TEMA DE PROIECTARE
Proiectul vizează amplasarea unei clădiri de apartamente de dimensiuni medii în zona
centrală a oraşului, după criterii care urmăresc calitatea locuirii, a relaţiilor de
vecinătate şi a prezenţei într-un context arhitectural complex.

AMPLASAMENT
Situat în centrul Transilvaniei, Tîrgu Mureş (scris şi Târgu Mureş) este, cu cei 150.000 de
locuitori, al 16-lea oraş ca mărime din România. Oraşul a apărut în evul mediu timpuriu ca
aşezare comercială la intrersecţia unor drumuri importante şi a evoluat treptat numărându-se
în secolul 16 printre primele centre meşteşugăreşti şi comerciale din Transilvania. Zona
centrală, bogată în elemente de patrimoniu arhitectural, păstrează vizibile cele mai multe
etape istorice ale oraşului.
Astăzi, Tărgu Mureş este un centru urban multicultural (aici locuieşte cea mai importantă
comunitate maghiară urbană din România), capitala administrativă a judeţului Mureş şi un
centru de excelenţă în medicină cu renume internaţional. Domeniul universitar, o tradiţie a
oraşului, s-a dezvoltat rapid în ultimii 20 de ani, alături de servicii şi comerţ, pe fondul
restrângerii activităţilor industriale.
Parcela studiată se află pe strada Cuza Vodă nr.20, la intersecţia cu strada Tineretului şi are
o suprafaţă de 323 mp. Aflată în imediata apropiere a pieţei principale a oraşului – parcela
aparţine unei zone cu funcţiuni mixte: predominant locuire, servicii, instituţii şi comerţ.
Tipologic, parcela face trecerea între o zonă dominată de clădiri mari, cu curţi interioare şi
ocupate în principal de instituţii şi o zonă rezidenţială tradiţională cu fronturi continue şi clădiri
cu unul sau două niveluri.

PROGRAM
Funcţiuni
Având în vedere caracterul zonei în care este amplasat imobilul, parterul construcţiei va fi
rezervat unei funcţiuni cu acces public (spaţiu comercial, cafenea, cabinet al unei profesii
liberale) şi spaţiilor aferente accesului la apartamente.Nivelurile superioare vor fi ocupate
exclusiv de locuinţe. Numărul apartamentelor se va încadra între 3 şi 6 unităţi. Configuraţia
apartamentelor se va adapta cerinţelor şi modului de viaţă a familiilor tinere, cu educaţie
superioară şi cu venituri peste medie, categorie semnificativă în Tîrgu Mureş, care este oraş
universitar.
Spaţiile libere din interiorul parcelei vor fi amenajate pentru folosinţa comună a locatarilor iar
accesul dinspre spaţiul public va fi controlat.
Intervenţiile asupra domeniului public se vor limita la extinderi temporare şi reversibile ale
activităţilor de la parterul imobilului.
Accese, spaţii anexe şi parcări
Se vor asigura minim două locuri de parcare, în interiorul parcelei. În apropierea accesului
pietonal în clădire, se va prevedea un spaţiu destinat depozitării bicicletelor, suficient de încăpător pentru a adăposti câte două biciclete pentru fiecare apartament. În aceeaşi zonă se
va amplasa un spaţiu de depozitare a pubelelor pentru deşeuri.

REGLEMENTĂRI URBANISTICE
Regulamentul local de urbanism aferent PUG Tîrgu Mureş încadrează parcela în “subzona
centrală protejată datorită valorilor urbanistice, având configuraţia ţesutului urban tradiţional,
formată din clădiri cu puţine niveluri (maxim P+2), dispuse pe aliniament, şi alcătuind un front
relativ continuu la stradă”.
În cadrul acestui exerciţiu, condiţiile de ocupare a terenului (retragerile de limitele parcelei,
regimul de înălţime, înălţimea, indicii de ocupare POT şi CUT) se vor stabili prin proiect, după
criterii de bună relaţionare cu vecinătăţile, de calitate a locuirii şi de utilizare raţională a
terenului. Limitele cadastrale ale parcelei studiate se vor păstra, fiind permise retrageri
parţiale de la aliniament. Bovindourile, terasele şi balcoanele nu vor depăşi proiecţia în plan a
aliniamentului cu mai mult de 1m şi vor păstra, în faţadă, o distanţă minimă de 2m faţă de
faţadele învecinate pe aceeaşi latură a străzii. Cota lor inferioarăse va afla la o înălţime
minimă de 3 m, măsurată de la cota trotuarului.
Deşi reglementările locale nu sunt considerate criterii de evaluare a proiectelor de concurs,
ele sunt prezentate în anexa temei, cu rol orientativ şi de informare.

REDACTARE
Lucrările vor fi prezentate pe două formate A1, orientate vertical.
Piese obligatorii
– plan de situaţie, scara 1:500;
– planurile tuturor nivelurilor, scara 1:100;
– două secţiuni (longitudinală+transversală), scara 1:100;
– faţada orientată spre strada Cuza Vodă, cu desfăşurarea străzii, incluzând:
o (parţial) imobilul învecinat la nord de strada Tineretului;
o minim două imobile învecinate la sud cu parcela studiată.
– faţada orientată spre strada Tineretului, cu desfăşurarea străzii, incluzând cel puţin
primul imobil învecinat la est cu parcela studiată şi profilul stradal Cuza Vodă;
– ilustrări, realizate de la nivelul spaţiului public (maxim două);
– text argumentativ, în limba engleză (max. 1000 de caractere, fără a considera
spaţiile);
Piese opţionale: scheme, grafice, pictograme etc;

CRITERII DE EVALUARE
– calitatea relaţiilor de învecinare, în dublu sens:
o inserţia clădirii într-un context complex, la întretăierea de funcţiuni şi scări
urbane foarte diferite. Capacitatea propunerii de a stabili relaţii fireşti cu
vecinii săi şi de a media între ei;
o caracterul spaţiilor interne parcelei care susţin relaţii de vecinătate între
locatari. Posibilitatea spaţiilor private comune de a susţine o locuire de cea
mai bună factură chiar şi în afara apartamentelor propriu-zise.
– caliatea locuinţelor şi a celorlalte spaţii: funcţionalitatea, flexibilitatea, utilizarea
eficientă a suprafeţelor, atractivitatea spaţială, varietatea tipologică;
– orientarea optimă, conformarea geometrică, materialele şi tehnologiile utilizate având
ca rezultat un impact cât mai redus asupra mediului, în toate fazele existenţei
construcţiei, precum și obţinerea unor condiţii de confort interior optime.- implementarea tehnologiilor ecologice moderne în ceea ce priveşte controlul solar,
climatizarea şi ventilarea spaţiilor interioare, gestionarea apei, producerea şi
utilizarea energiei regenerabile, diminuarea efectul nociv provenit din supraîncălzirea
suprafeţelor de acoperire a clădirii, exprimând, prin formă şi funcţie, tendinţele
contemporane în domeniul arhitecturii.
– prezenţa arhitecturală a clădirii în oraş, aportul la imaginea urbană, impactul spaţial
asupra spaţiului public şi asupra percepţiei acestuia;
– calitatea comunicării vizuale a proiectului: lizibilitatea ideilor şi a organizării spaţiilor,
acurateţea redării atmosferei urmărite etc.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

1,000 Little Hammers

Contextual Library

arhitectura5tm

atelier proiectare an 5 F.A.U.T.

I TM

Pagina anului 1 de la Facultatea de Arhitectura Timisoara

%d blogeri au apreciat: